Loo ideaalseid küsimustikke ja küsitlusi Examinare küsitlustarkvaraga

Examinare küsitlustarkvara sisaldab kõiki küsimuse tüüpe selleks, et koostada perfektne küsimustik. Meie kasutajad ei pea end vaevama tehniliste küsimustega ning sinu vastajad teavad alati kuidas küsimustikele vastata.

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

VÕIMALIKUD VASTAMISE MEETODID:


Valikvastustega küsimus (1 õige vastus)

Kõige populaarsem küsimuse tüüp kõigis küsitlustes ja küsimustikes. Lisainfo saamiseks on küsimusele võimalik lisada ka tagasiside väli.

Näiteid kasutamisest:

– Sugu
– Vanusevahemik
– Jah või ei küsimused


Valikvastustega küsimus (mitu või mitte ühtegi õiget vastust)

Kasutatakse küsitlustes, kus vastaja saab valida rohkem kui ühe vastuse. Examinare salvestab ka selle, kui vastaja ei vali mitte ühtegi vastust ja võimaldab seda küsimuse tüüpi ka kohustuslikuks muuta.

Näiteid kasutamisest:

– Teenindust puudutavad küsimused
– Tarbimist puudutavad küsimused
– Valiku tegemine


Tekstiväljaga küsimus (sisestatakse 1 õige vastus)

Tekstiväljaga küsimust kasutatakse siis, kui soovid, et vastaja kirjutaks vastuse ise. Selle küsimusetüübi edasijõudnud versioon on "Vaba tekstiga küsimus (mitu õiget vastust)".

Näiteid kasutamisest:

– Kirjutage oma nimi
– Kirjutage oma arvamus
– Miks Teile meeldiks…


Osgood skaala (skaala kahe vastandiga)

Osgood skaalat kasutatakse tavaliselt küsimustikes, mis uurivad mainekujundust või emotsioone. Põhimõte seisneb kahe vastanduva omaduse ühendamises skaalaga. Skaalale on võimalik määrata 2 kuni 7 punkti.

Näiteid kasutusest:

– Kuum vs. külm
– Ere vs. hämar
– Nutikas vs. rumal


Hinnanguskaala

Hinnanguskaala võimaldab hinnata korraga ka mitme teenuse või osakonna kvaliteeti. Seetõttu kasutatakse seda paljudes teeninduskvaliteeti hindavates küsimustikes. Hinnanguskaala kasutamine vähendab mitme vastusevariandiga küsimuste kasutamise vajadust.

Näiteid kasutamisest:

– Kuidas hindate meie järgnevate osakondade tööd: klienditugi, raamatupidamine, tehniline tugi, müügiosakond
– Kuidas hindate antud skaalal meie: abivalmidust, kiirust, sõbralikkust


Juhised

Juhised ei ole tegelikult küsimuse tüüp. Juhiseid kasutatakse selleks, et järgnevaid samme täpsemalt kirjeldada. Juhiseid saab kasutada igas küsimustiku või küsitluse osas.

Võib kasutada näiteks:

– Selgitamaks järgnevaid samme
– Selgitamaks Osgood- või hinnanguskaalat
– Üldise informatsiooni kuvamiseks


Tekstiväljaga küsimus (sisestatakse mitu õiget vastust)

Tekstiväljaga küsimused (Sisestatakse mitu õiget vastust) on tavalise tekstiväljaga küsimuse edasijõudnud versioon. Kõikide vastuseväljade puhul on võimalik määrata, kas need on kohustuslikud väljad või mitte. See teeb vastajatelt info saamise lihtsamaks.

Näiteid kasutamisest:

– Sisestage oma nimi, aadress, postiindeks ja riik
– Taotluse esitamiseks sisestage oma toote nimetus ja seerianumber
– Kontrollige ja parandage järgmised andmed


Vastajad

Sul on võimalik jõuda oma sihtrühmani läbi kõikvõimalike kanalite nagu näiteks nutiseadmed, veebilehed või telefon.

Vastavalt sihtrühma omapäradele ja Sinu ettevõtte eesmärkidele saad Sa küsitlusi läbi viia avalikult või mitteavalikult.

Avalikud küsitlused & küsimustikud

Kasutades avaliku küsitluse funktsiooni on Sul võimalik oma küsimustikku jagada lingi kaudu näiteks oma veebilehel või igakuises uudiskirjas. Kõik avalikus küsitluses kogutud vastused on 100% anonüümsed.

Mitteavalikud küsitlused & küsimustikud

Mitteavalike küsitluste funktsiooni kasutades on võimalik saata vastajatele e-maili või telefoni teel personaalne kutse. Iga kutse sisaldab vaid konkreetsele vastajale väljastatud linki ning Examinare küsitlustarkvara tagab, et iga vastaja vastab vaid ühe korra. Kõik mitteavalike küsitluste vastused saab vastajaga kokku viia kuid küsitluse kokkuvõttes on võimalik tagada 100% anonüümsus.

Viimased uudised

Examinare Survey Forms now got even better with True Responsive Framework.

Examinare just gotten better, we just released the new version 20.4 “Delicious Survey Design” and with this version we also released the new Survey Design. The new Design engine works exactly like...

Loe lisaks

3 months Survey Tool, Student Account for 15 Euro with real support.

Students of any educational institution, whether a high school or university some day or other have to do research, which is an integral part of a learning process. We at Examinare aim to do our best today...

Loe lisaks

Over 18 Million Survey Answers.

Today we are celebrating a big milestone in Examinare history. We have collected over 18 Million Survey Answers since we started our survey tool in 2006. A big difference between our counter and other...

Loe lisaks