Mis on kvalitatiivne turu-uuring?

2014-04-18

Paljud firmad seisavad informatsiooni puuduse tõttu silmitsi vajadusega turu-uuringu järele, eriti algusaegadel kui nad sisenevad uuele turule või plaanivad uut toodet. See lähenemine on õigustatud, sest see aitab ära hoida tahtmatuid strateegilisi vigu, kohandada ettevõtte plaane, tuvastada tähelepanu nõudvaid valdkondi ning tunda ära neid valdkondi mis tähelepanu ei vaja. Uuring tarbijate eelistustest, vajadustest ning olukorra pidev jälgimine on ettevõtte arengustrateegia olulised komponendid juhul, kui ettevõte ei taha leida end konkurentide seljataga või jagada nendega sihtmärkturgu.

Turu-uuringu läbi viimisel on olemas erinevaid lähenemisi ja vaateid. Enne otsuse tegemist on vaja kindlaks teha, missgused neist on ettevõtte strateegiat ja tooteid silmas pidades kõige eesmärgipärasemad. On olemas kvalitatiivne ja kvantitatiivne turu-uuring. Selles artiklis räägime neist kahest.

Kvalitatiivne turu-uuring aitab välja selgitada, mis mõjutab tarbijate ostuotsuseid ning ootusi teatud toodete puhul. Erinevalt kvantitatiivsest uuringust, mis põhineb kindla arvu arvamuste kogumisel ning võimaldab statistiliste andmete põhjal otsuseid vastu võtta, pole kvalitatiivne uuring standardiseeritud ja lubab tarbija käitumise ja reaktsioonide põhjal hüpoteese luua. Samuti aitab see määrata, mis tegurid otsuste vastu võtmisel olulised on. Seega põhineb kvantitatiivne uuring arvudel ning kvalitatiivne sõnadel.

Ülesanded mille kvalitatiivne turu-uuring lahendab on järgmised:

- Teatud toodete nõudluse ja ostmise põhjuste kindlaksmääramine;

- Uuring toodete, nende reklaami ning avalike suhete eelarvestamiseks;

- Kliendi või äriteenuse hindamine.

Kvalitatiivne turu-uuring ei pakku ainult võimalust ostjate motivatsiooni ja reaktsiooni analüüsida, vaid tänu spetsiaalsele tehnikale lubab see ka alateadlikke käitumismaneere ja otsuste langetamise motiive kindlaks määrata.

Peamised kvalitatiivse turu-uuringu meetodid on põhjalikud intervjuud, fookusgrupid ning ekspertintervjuud.

Põhjalik intervjuu on mitteametlik personaalne lähenemine vestluse kaudu, mis on spetsiaalse psühholoogi poolt läbi viidud, kasutades varem valminud käsikirja. Sellise intervjuu eesmärgiks on teatud reaktsioonide ja suhtumise kindlaks määramine. Psühholoog testib vastajat, arutades teatud teemasid ning analüüsides tema tegevusi. Tavaliselt on kaasatud üks vastaja, kuid vajadusel on võimalik kaasata ka kaks või isegi kolm inimest. Mitteverbaalsete reaktsioonide analüüsimiseks ja uurimiseks filmitakse kogu intervjuu.

Fookusgrupi-uuring on kvalitatiivne turu-uuring mis baseerub spetsiifilisel teemal põhineval kollektiivsel intervjuul. Vastajate grupp koosneb 8-12 spetsiaalselt valitud vastajast, kes arutavad teatud küsimuse üle. Kogu intervjuu salvestatakse video kujul hilisemaks analüüsiks. Sõltuvalt arutelu kulgemisest võib küsimusi korrigeerida või asendada. Sihtgrupp-uuring on populaarne uuringuviis oma paindlikkuse ja tõhususe tõttu ning võimaldab ka klientide käitumist ja motiive mõista.

Ekspertintervjuu on uuring, milles osalejad on teatud ala eksperdid. Uuring võimaldab professionaalide teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi uuringu küsimustes üldistada. Saadud informatsiooni usaldusväärsus ja asjakohasus on selles uuringus väga kõrged ning seda uuringut võib kasutada olukorras, kus kvantitatiivne uuring ei ole võimalik või on vähe-efektiivne. Kogutud andmete edasine analüüs ja protsessimine on seda tüüpi küsitluse puhul äärmiselt oluline.

Olenemata sellest, millist turu-uuringut sa kasutada soovid,  koostöö Examinarega muudab sinu töö mugavamaks ja produktiivsemaks. Pakume sulle põhjalikku tuge ja abi uuringute koostamisel ning soovi korral võime kogu töö sinu eest ära teha. Kui oled kvalitatiivsest turu uuringust huvitatud, siis võta Examinarega ühendust - oleme veebipõhiste küsitluste ja uuringute liider kogu Skandinaavias.

This article is about Examinare the Survey Tool.
Our service for successfully by yourself create Surveys in mobile, desktop, kiosks.

Loe lisaks

Võta meiega ühendust

+3728840400


Hinnapäring

Hinnapäring

Selgitage välja, kuidas Examinare saab teid aidata! Üks meie ekspertidest võtab teiega peagi ühendust, et rääkida teie vajadustest ja sellest, kuidas Examinare lahendused teid võiksid aidata.

Täitke vorm ja me võtame teiega peagi ühendust.


Ettevõte *

Nimi *

Telefon (Näiteks: +46700000000) *

E-mail *

Kirjelda soovitud teenuseid.
(Pärast seda, kui oleme sinu e-maili kätte saanud, saadetakse sulle kinnitusmeil. Saad seda kasutada manuste lisamiseks.)

Umbkaudne eelarve
(Number ja valuuta) *

Anti-Spam küsimus

8+3= *

Newsletters from Examinare