Loo või muuda küsitlust

UUE KÜSITLUSE LOOMISEKS JÄLGI JÄRGNEVAID JUHISED:

Alusta vajutades menüüs nuppu "Küsitlused" ja vali "Loo uus küsitlus".

Kui soovid olemasolevasse küsitlusse küsimust lisada, siis mine "Küsitlused"->"Muuda" ja vali soovitud küsimustik.

Pane oma küsitlusele pealkiri ja seejärel vali vastamismeetod. Küsitluse pealkiri ei ole vastajatele nähtav.

VALIKVASTUSTEGA KÜSIMUS (1 ÕIGE VASTUS)

"Valikvastustega küsimus (1 õige vastus)" pakub vastajatele mitu vastusevarianti ning vastajad peavad variantide hulgast valima ühe. Sisesta vastusevariandid valides "Valikud (rea kohta 1)".

Kui soovid, et vastajad saaksid siiski ka ise selle küsimuse all teksti sisestada, siis aktiveeri ühe vastusevariandina tekstiväli valides "Vabas vormis tekst". See on kasulik näiteks olukorras, kus vastaja on valinud vastusevariandi "Muu" ning soovib seda valikut täpsustada.

VALIKVASTUSTEGA KÜSIMUS (ÜKS VÕI MITTE ÜHTEGI ÕIGET VASTUST)

Vali see vastamismeetod, kui soovid võimaldada rohkem kui ühe õige vastuse. Vaikimisi seaded lubavad vastajatel selle küsimuse ka vahele jätta.

Meetodi kombineerimiseks tekstiväljaga vali daloogiboksi allosast tekstiväli.

Küsimuse kohustuslikuks muutmiseks vali "Muuda" menüüs "Täpsemad seaded" . Aktiveeri valik "Kohustuslikku küsimust ei ole võimalik vahele jätta".

TEKSTIVÄLJAGA KÜSIMUS

See vastamismeetod lubab vastajatel kirjutada tekstivälja sisse vastuse.

Palun pane tähele kuvatud infoteksti.

OSGOOD SKAALA (SKAALA KAHE VASTANDIGA)

Osgood skaalat kasutatakse tavaliselt küsimustikes, mis uurivad mainekujundust või emotsioone. Enamasti püütakse saada teada klientide arvamust mõnest kaubamärgist. Selle küsimuse jaoks on vaja määrata skaala vahemikus 3 ja 7 ning sisestada vähemalt 2 vastandite paari.

Klientide rahulolu uurimiseks soovitame kasutada hinnanguskaalat. Osgood skaala kasutamise puhul pea meeles, et see on hea töövahend vaid juhul, kui vastajaskond on selle küsimustüübiga harjunud.

HINNANGUSKAALA

Hinnanguskaala võimaldab küsida küsimusi nagu: "Kuidas hindaksite meie...", toetades küsimust skaalaga, mille abil saab hinnata erinevaid toote/ettevõtte/teenuse aspekte.

Esiteks vali õige skaalavahemik osas "Vastandite vaheline skaala" ning seejärel lisa vähemalt 2 valikut osas "Valikud (rea kohta 1)".

JUHISED

Juhised ei ole tegelikult küsimuse tüüp. Seda kasutatakse vastajatele lisainfo kuvamiseks. See on eriti kasulik selgitamaks mõnda küsimustiku keerukamat osa enne küsimusteni jõudmist.

TEKSTIVÄLJAGA KÜSIMUSED(SISESTAKSE MITU VASTUST)

See vastamismeetod võimaldab luua vastamiseks tekstiväljasid, mille saab määrata kohustuslikuks või mittekohustuslikuks.