Automaatne tekstianalüüs

Thiti esinevate väljendite üles leidmiseks analüüsitakse vabas vormis vastuseid meie automaatse tekstianalüüsiga. Väljendite tekstisuurus muudetakse vastavalt nende esinemissagedusele suuremaks. Funksioon välistab ka keeles tihti esinevad sõnad, nagu "tere" ja "ja".

MUUDA KÕIKIDE KOKKUVÕTETE AUTOMAATSE TEKSTIANALÜÜSI SEADEID

Automaatse tekstianalüüsi seadeid saab muuta, minnes "Seaded" -> "Kokkuvõtted". Seaded muudetakse ära kõikide sinu konto kokkuvõtete jaoks.

MUUDA AUTOMAATSE TEKSTIANALÜÜSI SEADEID ÜKSIKUTES KOKKUVÕTETES

Mine valitud küsitluses "Muuda" ja "Täpsemad seaded". Siin saad muuta konkreetse kokkuvõtte seadeid. Siin saad muuta ka minimaalset sõnakorduste ja vastuste arvu, mille puhul sõna tekstianalüüsis kuvatakse.