Aktiveeri oma küsitlus

Küsitluse lähetamiseks adressaatidele pead selle enne aktiveerima. Selleks on 3 meetodit:

Mitteavalik veebiküsitlus

Ideaalne, kui soovid, et vastaksid vaid konkreetsed adressaadid.

Mitteavalik anonüümne veebiküsitlus

Ideaalne, kui soovid, et vastajateks oleksid ainult konkreetsed adressaadid. Vastused on 100% anonüümsed.

Avalik veebiküsitlus

Ideaalne veebisaidil jagamiseks ning anonüümsete vastuste saamiseks.

Vajuta "Aktiveeri" ja vali avaldamise meetod. Pärast aktiveerimist saad sa küsitluse avaldada või adressaatidele saata vajutades "Levita". Kui oled aktiveerinud küsitluse kui "Mitteavalik veebiküsitlus" või "Mitteavalik anonüümne veebiküsitlus" kasuta adressaatidele saatmiseks järgmisi loetelus toodud meetodeid.